£100 cyn y flwyddyn 100?

Clywodd ddisgyblion Blwyddyn 8 Coleg Cymunedol Tonypandy yn y Rhondda am ein hapêl ar y radio ac maent wedi gosod targed i'w hunain i godi £ 100 cyn penblwydd canmlwyddiant Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog ar 7 Rhagfyr 2016. Cymerodd y grwp ran mewn gweithgaredd steil Dragon’s Den i benderfynu pa  syniadau [...]