I goffáu canmlwyddiant Lloyd George yn brif weinidog, mae Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy wedi lansio apêl i godi arian i helpu i ddatblygu’r amgueddfa.

Bydd yr apêl o gymorth i helpu sicrhau dyfodol yr amgueddfa a’r holl waith rydym yn ei wneud i gadw a rhannu bywyd ac amseroedd y dyn gwirioneddol fawr hwn.

Mae’n cynlluniau ar gyfer y canmlwyddiant yn cynnwys y canlynol a defnyddir eich rhoddion i’w gwireddu.

 • Arddangosfa newydd yn yr amgueddfa ynghylch ei fywyd a’i gyfraniad gwleidyddol, yn enwedig fel Prif Weinidog yn ystod y Rhyfel Mawr.
 • Gweithdai, darlithoedd a digwyddiadau yn trafod swydd Prif Weinidogion a democratiaeth adeg rhyfel ac yn ystod heddwch.
 • Arddangosfa mewn nifer o fannau ar ‘Delweddau o Lloyd George’ yn dangos sut y cafodd delweddau o Lloyd George eu hyrwyddo mewn darluniau, ffotograffau, cardiau post, cerameg a rhagor
 • Creu darn newydd o gelf mewn partneriaeth ag Uned Celfyddydau Cymunedol Cyngor Gwynedd
 • Adeiladu partneriaethau gyda sefydliadau eraill i rannu casgliadau, gwybodaeth ac ymchwil
 • Datblygu’r llyfrgell fel adnodd addysgiadol a lle i astudio

Rydym hefyd yn bwriadu cynnal cinio dathlu yn Llundain i gofio’r dydd y daeth Lloyd George yn Brif Weinidog ac yn edrych ymlaen at gyhoeddi’r manylion yn fuan.

Cydlynydd yr Apêl – Elizabeth George

Y Pwyllgor Gwaith:

 • Philip George (Llywydd)
 • Emrys Williams (Cadeirydd)
 • Nesta Jones (Trysorydd)
 • Richard Roberts (Ysgrifennydd)
 • Nest Thomas (Amgueddfa Lloyd George)

Cliciwch yma i gefnogi’r apêl