Rydym ar agor o fis Mawrth (y Dydd Llun cyn y Pasg) hyd at fis Hydref ar y dyddiau ar amseroedd canlynol:

Mawrth 21 – Ebrill 1 Dyddiol 10:30 – 17:00
Ebrill 2 – Mai 31

30 Ebrill – 2 Mai (Gŵyl y Banc)

28 – 30 Mai (Gŵyl y Banc)

Llun – Gwener

Sadwrn – Llun

Sadwrn – Llun

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

10:30 – 17:00

Mehefin Llun – Sadwrn 10:30 – 17:00
Gorffennaf / Awst / Medi Dyddiol 10:30 – 17:00
Hydref Llun – Gwener 11:00 – 16:00

Nodwch: mynediad olaf 4pm (3pm ym mis Hydref)

  • Oedolion £6.00
  • Plant £4.00
  • Dros 65  £5.00
  • Gostyngiadau £5.00
  • Teulu (2 oedolyn ac unrhyw nifer o blant o dan 16 mlwydd oed) £15.00

Cewch ymweld â ni allan o’r tymor trwy apwyntiad. Gallwch archebu cyfarfodydd, ymweliadau addysgiadol, partïon bws, digwyddiadau arbennig a phriodasau gyda ni gydol y flwyddyn drwy drefnu ymlaen llaw.

Mae’n bosibl llogi Theatr Lloyd George sy’n eistedd hyd at 50 o bobl gyda lleoedd ar gyfer cadeiriau olwyn ac sydd wedi’i thrwyddedu ar gyfer priodasau sifil – cysylltwch â ni.

Am ragor ynghylch beth sydd yma a beth arall allwch ei wneud gerllaw, cliciwch yma.