feat-museumMae casgliad heb ei ail yn ein hamgueddfa gyfareddol o eitemau a hanesion sy’n dod â threialon a buddugoliaethau Lloyd George yn fyw. O’r rhan y chwaraeodd Prydain yn y Rhyfel Mawr i ddechrau’r mudiad Swffraget, bu dylanwad Lloyd George yn drwm ar lawer o’r hyn a ffurfiodd y byd yn yr 20fed ganrif. Maen nhw yma i gyd, yn yr adroddiadau newyddion, y delweddau, yr arteffactau megis y darn cyntaf o ‘coron pensiwn Lloyd George’ a dogfennau sy’n cynnwys ei gopi personol o Gytundeb Heddwch Versailles ar ddiwedd y Rhyfel Mawr.

Yn ôl ei hymwelwyr, mae canfod yr amgueddfa fel dod ar draws trysor cudd!

Ai ar eich gwyliau, mewn addysg neu’n byw yn yr ardal, mae ymweld ag Amgueddfa Lloyd George a Highgate yn brofiad gwerth chweil.

Amseroedd a Phrisiau’r Amgueddfa

Ewch i wefan yr Amgueddfa am yr wybodaeth mwyaf diweddar

www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Trigolion/Hamdden-Parciau-Digwyddiadau/Amgueddfeydd-ar-Celfyddydau/Amgueddfa-Lloyd-George.aspx