Gyda’i gilydd, mae ein hamgueddfa, y dosbarth ysgol oes Fictoria a bwythyn Highgate yn creu diwrnod gwych allan ar gyfer plant ysgol o bob oedran, yn ogystal â myfyrwyr, ysgolheigion a haneswyr. Yma cewch:

  • Ddysgu am y gwladweinydd enwog
  • Gwisgo dillad oes Fictoria
  • Profiad o wers mewn dosbarth ysgol oes Fictoria
  • Dysgu rhagor am grefft y crydd yng ngweithdy Ewythr Lloyd
  • Golchi dillad a defnyddio twb, doli a mangl

Cynigir gwasanaeth addysg llawn

Cysylltwch â ni i ganfod rhagor ac i drefnu ymweliad. Cofiwch mai dim ond drwy apwyntiad o flaen llaw y mae ymweliadau addysgiadol ar gael – er mwyn i ni wneud yn siŵr ein bod yn gallu diwallu eich anghenion.