feat-become-a-friendYmunwch â ni fel Cyfaill fel y gallwn ni, gyda’n gilydd, ddod yn warcheidwaid etifeddiaeth hanesyddol bwysig Lloyd George.

Am ffi flynyddol resymol iawn, bydd Cyfeillion yn cael mynediad am ddim i’r amgueddfa a’i chasgliad sy’n ehangu’n gyson, ac i Highgate, cartref llwm llencyndod Lloyd George.

Mae Cyfeillion hefyd yn cael eu gwahodd, yn rhad ac am ddim, i raglen o ddigwyddiadau blynyddol, gan gynnwys sgyrsiau a chyflwyniadau diddorol iawn yn ein theatr bwrpasol.

Dim ond £15 yw pris dod yn Gyfaill (£25 i ddau oedolyn o’r un cartref) a dim ond £5 i fyfyrwyr o dan 21 oed.

Cliciwch yma i lawr lwytho’n ffurflen gais.

Ni fu erioed adeg erioed mor gyffrous i ddod yn Gyfaill.

Mae Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn elusen gofrestredig.