Yma, ym mhentref bach Llanystumdwy, y magwyd yr uchelgeisiol, egnïol ac eithriadol o wleidyddol David Lloyd George. Ei fagwraeth werinol a gychwynnodd y gwladweinydd enwog ar ei daith ryfeddol i ddod yn Brif Weinidog.

Nawr, 100 mlynedd yn ddiweddarach, mae Cyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn Llanystumdwy wedi lansio apêl codi arian i ddatblygu’r amgueddfa er cof am ganmlwyddiant prifweinidogaeth Lloyd George.

Mae nifer o wahanol brosiectau a dangos arddangosion newydd ar y gweill, yn ogystal â rhaglen o ddigwyddiadau a gweithgareddau yn Llanystumdwy, Llundain ac yn genedlaethol. Bydd y rhain yn cael eu cynnal o fis Rhagfyr 2016 ymlaen i ddathlu canmlwyddiant cyfnod Lloyd George yn Brif Weinidog.

Bydd yr apêl yn helpu i sicrhau dyfodol llwyddiannus i’r amgueddfa a’r holl waith rydym yn ei wneud i gadw a rhannu bywyd ac amseroedd y cawr hwn.

logo-web3-500

Rhagor ynghylch Apêl y Canmlwyddiant
feat-appeal

Cewch ganfod rhagor am y digwyddiadau, y gweithgareddau a’r datblygiadau cyffrous y bwriedir eu cynnal fel rhan o Apêl Canmlwyddiant Lloyd George yn Brif Weinidog. Darllenwch ragor yma.

Ynglŷn â’r Amgueddfa
feat-museum

Mae Amgueddfa Lloyd George a Highgate yn lleoedd gwych i ymweld â nhw. Byddwch yn darganfod rhagor am fywyd ac amseroedd hynod un o arweinwyr mwyaf Prydain. Cliciwch yma i ddysgu rhagor.

Dewch yn Gyfaillfeat-become-a-friendHelpwch i gefnogi’r Apêl a’r Amgueddfa drwy ddod yn Gyfaill. Yn ogystal â derbyn gwybodaeth ynghylch yr Apêl, mae Cyfeillion yn cael mynediad am ddim i’r amgueddfa yn ogystal â gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Darllenwch ragor yma.