Gift Aid it? We can claim Gift Aid on your PayPal donation. Complete the donation form and note that the payment has been made by PayPal.

Y Newyddion Diweddaraf

­

(English) Celebrating 100 years at The National Liberal Club and The Royal Horseguards

Ymddiheuraf, does dim ar gael yn Gymraeg

By |December 8th, 2016|Newyddion|Sylwadau wedi eu Diffodd ar (English) Celebrating 100 years at The National Liberal Club and The Royal Horseguards

(English) TV newsman Huw Edwards to pay tribute to Welsh firebrand David Lloyd George

Ymddiheuraf, does dim ar gael yn Gymraeg

By |December 5th, 2016|Newyddion|Sylwadau wedi eu Diffodd ar (English) TV newsman Huw Edwards to pay tribute to Welsh firebrand David Lloyd George

£100 cyn y flwyddyn 100?

Clywodd ddisgyblion Blwyddyn 8 Coleg Cymunedol Tonypandy yn y Rhondda am ein hapêl ar y radio ac maent wedi gosod targed i'w hunain i godi £ 100 cyn penblwydd canmlwyddiant Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog ar 7 Rhagfyr 2016. Cymerodd y grwp ran mewn gweithgaredd steil Dragon’s Den i benderfynu pa  syniadau fydda’n [...]

By |September 9th, 2016|Newyddion|Sylwadau wedi eu Diffodd ar £100 cyn y flwyddyn 100?

Croeso

Croeso i wefan Apêl Canmlwyddiant Prifweinidogaeth Lloyd George! Lansiwyd y wefan fis Ionawr 2016 i nodi dechrau ein Hapêl Canmlwyddiant Prifweinidogaeth Lloyd George. [dolen] Gydag Amgueddfa Lloyd George a Highgate yn chwarae rhan yn yr Apêl, cewch weld hefyd yr amserau agor a’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y digwyddiadau sydd i’w cynnal yn yr amgueddfa. Daliwch [...]

By |January 4th, 2016|Newyddion|Sylwadau wedi eu Diffodd ar Croeso