Newyddion

£100 cyn y flwyddyn 100?

Clywodd ddisgyblion Blwyddyn 8 Coleg Cymunedol Tonypandy yn y Rhondda am ein hapêl ar y radio ac maent wedi gosod targed i'w hunain i godi £ 100 cyn penblwydd canmlwyddiant Lloyd George yn dod yn Brif Weinidog ar 7 Rhagfyr 2016. Cymerodd y grwp ran mewn gweithgaredd steil Dragon’s Den i benderfynu pa  syniadau [...]

Croeso

Croeso i wefan Apêl Canmlwyddiant Prifweinidogaeth Lloyd George! Lansiwyd y wefan fis Ionawr 2016 i nodi dechrau ein Hapêl Canmlwyddiant Prifweinidogaeth Lloyd George. [dolen] Gydag Amgueddfa Lloyd George a Highgate yn chwarae rhan yn yr Apêl, cewch weld hefyd yr amserau agor a’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y digwyddiadau sydd i’w cynnal yn yr amgueddfa. Daliwch [...]

Go to Top