Bydd gwneud rhodd i Gyfeillion Amgueddfa Lloyd George yn cynorthwyo i sicrhau dyfodol yr amgueddfa fel:

  • cronicl o hanes unigryw yn hanes Cymru a hanes Prydain
  • atyniad cenedlaethol gwerthfawr
  • atyniad twristiaeth pwysig
  • adnodd addysgiadol i ysgolion efo rhaglen wedi’w deilwra’n arbennig i ymweliadau ysgol yn defnyddio’r ysgoldy Fictorianaidd a’r bwthyn lle fagwyd Lloyd George sydd yn rhan o safle’r amgueddfa
  • adnodd ymchwil gyda llyfrgell eang ar y safle
  • adnodd cymunedol gyda digwyddiadau hanesyddol a diwylliedig yn cael eu trefnu drwy gydol y flwyddyn

Rowch Gyfraniad

Cliciwch yma i lawr lwytho’n ffurflen cyfraniad.

Neu defnyddiwch PayPal yma: