• Bydd rhoddion dros £5,000 yn cael eu cydnabod yn yr amgueddfa ar ffurf i’w gytuno rhwng yr amgueddfa a’r rhoddwr
  • Bydd rhoddion rhwng £1,000 a £5,000 yn cael eu cydnabod yn yr amgueddfa ar ffurf i’w benderfynu gan yr amgueddfa
  • Bydd rhoddion rhwng £500 a £1,000 yn cael eu cydnabod gydag aelodaeth am oes o Gyfeillion yr Amgueddfa

Bydd yr holl roddion yn cael eu cydnabod ar y wefan hon.

 

Hoffem ddiolch i’r canlynol am eu rhoddion hyd yn hyn:

David T Roberts
John Gill
Viscount William Tenby
Dr Robert Owen
Haf Madoc Wilson
David Daniel
Robin Angus
Rufus Adams
Llanrwst & District Historical Society
John Burrough
Mr & Mrs A S Jones
G Morris Jones
GS & MA Roy
Mr & Mrs B Mitchell
The Hon Robert Lloyd George
Robin Carey Evans
The Ashley Family Foundation

Manylion Cyswllt

 

Amgueddfa

Amgueddfa Lloyd George

Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SH

Ffôn:  01766 522071

Ebost:  amgueddfyedd-museums@gwynedd.gov.uk

www.gwynedd.gov.uk/museums

 

Cyfeillion

Richard Roberts

Ael Y Bryn, Llanystumdwy, Cricieth, Gwynedd, LL52 0SS

Ffôn:  01766 522258

Ebost: richardaelybryn@yahoo.co.uk